Introductie PDM-Advies B.V.

Introductie PDM-Advies B.V.

Schade Management

PDM-advies B.V. is een gespecialiseerd en volledig onafhankelijk bureau op het gebied van schade-expertise en schade(claims)-management.
De deskundigheid ligt voornamelijk op het vlak van bouwzaken in de ruimste zin. Voor de behandeling van bouwkundige- weg- en waterbouwkundige evenals werktuigbouwkundige schades kunnen wij uw belangen behartigen of in algemene zin van advies dienen.
PDM-advies levert schademanagement met als doel om een schade op de meest efficiënte en vlotte wijze af te wikkelen.

In dit schademanagement proces zijn de pijlen o.a. gericht op:

  • zorgen voor structuur binnen alle bij een schade betrokken partijen
  • het op de voet volgen en aansturen en/of begeleiden van partijen die binnen de schadeafwikkeling een rol spelen (veroorzaker, gedupeerde, verzekerde, verzekeraar, assurantietussenpersoon, schade-expert, contra-expert, reparateurs, leveranciers, onderaannemers ed)
  • monitoren of voldoende voortgang wordt geboekt bij de afwikkeling van schade, afspraken worden nagekomen en daarin zo nodig actie nemen
  • begeleiden en indien nodig aansturen van het proces van schadevaststelling
  • toezien op de juiste en volledige informatie verstrekking aan verzekeraars, teneinde verzekeraars en de makelaar optimaal in de gelegenheid te stellen om een claim te toetsen aan de polisvoorwaarden